Městská knihovna Rychvald

Historie

Historie knihovny se začíná psát v roce 1922, kdy byla v Rychvaldě zřízená veřejná obecní knihovna, která vznikla sloučením knihoven spolků Čtenářská beseda, Vlastimil, Sokol aj. Knihovna při svém zahájení provozu, dne 23. 4. 1922, v bývalé hasičské zbrojnici, disponovala 500 svazky.

Prvním knihovníkem rychvaldské knihovny se stal učitel Josef Nenička.

Během let knihovna změnila své stanoviště ještě dvakrát. V roce 1979 byla, definitívně, přestěhována do tehdy nově postaveného kulturního střediska, kde sídlí dodnes.