Městská knihovna Rychvald

Otevírací doba

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

z důvodu pravidelné REVIZE knihovního fondu, která se koná každých 5 let, bude knihovna v období
od 11. 9.  - 22. 9. 2023 uzavřena pro veřejnost.
Toto dočasné uzavření knihovny umožní komisi provést revizi rychle a efektivně, bez zbytečného prodlení, aby mohli čtenáři i návštěvníci opět plně a v co nejkratším čase využívat všech našich služeb.

Děkujeme za pochopení a po revizi se opět na vás těšíme.

                                                                                                  knihovnicePondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 9:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Čtvrtek zavřeno 13:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00