Městská knihovna Rychvald

Projekty

 Projekty v roce 2017/2018

 

 

Projekt Čtení pomáhá je unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti.

Také naše knihovna se k tomuto projektu připojuje a plnì jej podporuje. Do tohoto projektu jsme se szapojili ve spolupráci se žáky ZŠ Rychvald pod vedením jejich pedagogù. Více informací o projektu na www.ctenipomaha.cz. Pro nejaktivnější čtenáře je připraveno každoroční Nocování s Andersenem plné zážitkù, legrace a zajímavého čtení. Děti, které se zapojí do projektu přečtením knížky zároveň přispějí ke koupi knihy pro prvňáčka a stanou se tak vlastnìmi sponzory projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka.

Milé děti, podpořte a povzbuďte vlastní četbou své kamarády a kamarádky - prvňáčky, aby za svou snahu naučit se písmena, zvládnout první čtení a získat pěkný vztah ke čtení i knihám, byli odměněni v závěru šk. roku 2017/2018 novou knížkou.

 

 

Naše knihovna se již popáté zapojuje do celostátního projektu Už jsem čtenář aneb knížka pro prvňáčka. Úkolem přihlášených knihoven je připravit pro prvňáčky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádat další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvùrci knih a jiné).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, pùvodní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky tohoto projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálnì tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 dostali prvňáčci knihu autora Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho762 Lapálie v Lampálii.