Městská knihovna Rychvald

Projekty

                                                                                              Projekty v roce 2023/2024


                                                                   

                  

 

 

Projekt Čtení pomáhá je unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti.

Také naše knihovna se k tomuto projektu připojuje a plně jej podporuje. Do tohoto projektu jsme se zapojili ve spolupráci se žáky ZŠ Rychvald pod vedením jejich pedagogù. Více informací o projektu na www.ctenipomaha.cz. Pro nejaktivnější čtenáře jsou připraveny hodnotné ceny. Děti, které se zapojí do projektu přečtením knížky, zároveň přispějí ke koupi knihy pro prvňáčka a stanou se tak vlastnìmi sponzory projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka.

Milé děti, podpořte a povzbuďte vlastní četbou své kamarády a kamarádky - prvňáčky, aby za svou snahu naučit se písmena, zvládnout první čtení a získat pěkný vztah ke čtení i knihám, byli odměněni novou knížkou.