Městská knihovna Rychvald

Projekty

Projekty v roce 2019/2020

Nový projekt knihovny

V letošním roce 2019 se knihovna nově zapojuje do celoročního programu podpory dětského čtenářství Škola naruby.
Tento program byl v r. 2008 zahájen v knihovnách Moravskoslezského a Olomouckého kraje, odkud se rozšířil do celé České republiky. Je zaměřen na podporu čtení v rodině a je určen dětem a jejich rodičům ke společnému předčítání. V této oblíbené celoroční soutěži předčítají rodiče dětem a děti je hodnotí jako ve škole známkou a vše si zapisují do Deníčku pro děti a rodiče, který si nově můžete vyzvednout v knihovně.
 

 

Projekt Čtení pomáhá je unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti.

Také naše knihovna se k tomuto projektu připojuje a plně jej podporuje. Do tohoto projektu jsme se zapojili ve spolupráci se žáky ZŠ Rychvald pod vedením jejich pedagogù. Více informací o projektu na www.ctenipomaha.cz. Pro nejaktivnější čtenáře je připraveno každoroční Nocování s Andersenem plné zážitkù, legrace a zajímavého čtení. Děti, které se zapojí do projektu přečtením knížky zároveň přispějí ke koupi knihy pro prvňáčka a stanou se tak vlastnìmi sponzory projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka.

Milé děti, podpořte a povzbuďte vlastní četbou své kamarády a kamarádky - prvňáčky, aby za svou snahu naučit se písmena, zvládnout první čtení a získat pěkný vztah ke čtení i knihám, byli odměněni v závěru šk. roku 2018/2019 novou knížkou. V letošním školním roce je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz Kde se nosí krky.

 

 

Naše knihovna se již pošesté zapojuje do celostátního projektu Už jsem čtenář aneb knížka pro prvňáčka. Úkolem přihlášených knihoven je připravit pro prvňáčky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádat další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvùrci knih a jiné).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, pùvodní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky tohoto projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálnì tři roky koupit.