Městská knihovna Rychvald

Služby a ceník

Poplatky registrační


děti, mládež do 18 let, studenti, důchodci  40,- Kč
ostatní uživatelé                                         80,- Kč

 jednorázová výpůjčka                                20,- Kč

Meziknihovní výpůjční služba MVS - poplatek za balné + poštovné dle pokynů zasílající knihovny.

Zasíláme informace o vyzvednutí objednaných titulů. 

Tituly objednané přes MVS odkládáme pouze TÝDEN.

                        Poplatky sankční :

děti a mládež do 15 let: 1. upomínka                18,- Kč- do 5 dnů po uplynutí výpůjční doby
                                        2. upomínka              36,- Kč - do 10 dnů po uplynutí výpůjční doby
                                        3. upomínka              54,- Kč - do 20 dnů po uplynutí výpůjční doby
                                        4. upomínací dopis     94,- Kč - do  40 dnů po uplynutí výpůjční doby

 

dospělí:                          1. upomínka               26,- Kč  - do 5 dnů po uplynutí výpůjční doby
                                        2. upomínka              52,- Kč  - do 10 dnů po uplynutí výpůjční doby
                                        3. upomínka              78,- Kč  - do 20 dnů po uplynutí výpůjční doby
                                        4. upomínací dopis   126,- Kč - do 40 dnů po uplynutí výpůjční doby

duplikát čtenářského průkazu:                      10,- Kč
poškození čárového kódu:                            10,- Kč
ztráta knihy:                             cena knihy + 100,- Kč
za zpracování nového titulu

                            
                          Poplatky za využití Internetu


Poplatek za použití PC a administrativní úkony s ním spojené je poskytován v ceně 10,- Kč za započatou hodinu.

Tisk A4:                                                černobílá 4,- Kč