Městská knihovna Rychvald

Aktuality

 

    

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

z důvodu pravidelné REVIZE knihovního fondu, která se koná každých 5 let, bude knihovna v období
od 11. 9.  - 22. 9. 2023 uzavřena pro veřejnost.
Toto dočasné uzavření knihovny umožní komisi provést revizi rychle a efektivně, bez zbytečného prodlení, aby mohli čtenáři i návštěvníci opět plně a v co nejkratším čase využívat všech našich služeb.

Děkujeme za pochopení a po revizi se opět na vás těšíme.

                                                                                                  knihovnice
UPOZORNĚNÍ pro čtenáře a návštěvníky knihovny:

Milí čtenáři,

věnujte pozornost upozorňujícím emailům z knihovny o vrácení nebo možnosti prodloužení výpůjček knih, časopisů a audioknih. Už se nám generují poplatky za zpozdné - 1 titul 1 den 1Kč
( 10 titulů 1 den 10Kč, 10 titulů 10 dní 100Kč ).

O prodloužení můžete požádat emailem:knihovna@rychvald.cz nebo
telefonicky: 596 572 114.Vzhledem k malým peněžním obnosům za platby tisku, čtenářských poplatků a zpozdného z vrácení  není možno platit kartou. Děkujeme za pochopení.ONLINE KATALOG
Online katalog Městské knihovny Rychvald naleznete na odkazu:
https://rychvald.katalog.rkka.cz

Čtenářské konto naleznete na odkazu:
https://rychvald.katalog.rkka.cz
AKCE v ŘÍJNU

                                                                                                       

INTERNETOVÝ PRŮVODCE - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DĚTÍ - www.c-and-a.com/eu/cz/shop/ctenarska-gramotnost
     


 

 

                                                           

 

Městská knihovna v Rychvaldě stále nabízí k prodeji publikaci: ZÁMEK V RYCHVALDĚ za 160,- Kč. Může být vhodným dárkem pro Vaše příbuzné.

    
                   
 

 --

 

 ------